środa, 25 maja 2016

Stawianie ploty Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu gminie z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Projekotwanie balustrady Winylowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu do urzędu z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Sztachety plastykowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane pomiędzy dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady z plastiku na plot i furtkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji oraz planowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do budowy ogrodzenie PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane balustrady plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku gdy planowane ogrodzenie z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz